ចានមុំ

  • ប្រភេទចានមុំដែលមានរាងស្លីម

    ប្រភេទចានមុំដែលមានរាងស្លីម

    ការស្ថាបនាដែកដែលមានសំប៉ុងខ្ពស់មានរដូវប្រាំងប្រឆាំងនឹងការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយ។ការអត់ឱន (ផ្ទះល្វែងនិងការ៉េ): បញ្ចប់ដោយម៉ាស៊ីន - ក្នុង .002 "ក្នុងមួយ 6" ។ការបញ្ចប់ដី - ក្នុងមួយឆ្នាំ .0005 "ក្នុងមួយ 6" នៅលើផ្ទៃធ្វើការ។ទាំងអស់បញ្ចប់ការ៉េម៉ាស៊ីននិងប៉ារ៉ាឡែលក្នុង .002 "ក្នុងមួយ 6" ។