ម៉ាស៊ីនខួងកៅអី

  • ម៉ាស៊ីនខួងទំហំតូចដែលអាចលៃតម្រូវបានល្បឿន

    ម៉ាស៊ីនខួងទំហំតូចដែលអាចលៃតម្រូវបានល្បឿន

    Bench Drilling Machine គឺជាឧបករណ៍ដែលមានភាពជាក់លាក់ដែលអាចប្រើបានសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងៗ។ជាមួយនឹងកុងតាក់សុវត្ថិភាពគន្លឹះដើម្បីការពារការចាប់ផ្តើមដោយចៃដន្យ វាមានល្បឿន 12 ដើម្បីផ្ទុកសម្ភារៈ និងកម្រាស់ផ្សេងៗ។តុធ្វើការដែកអាចលៃតម្រូវកម្ពស់បាន និង bevels រហូតដល់ 45 ដឺក្រេ ឆ្វេង និងស្តាំ។របងដែកដែលមានមាត្រដ្ឋានជួយតម្រឹម ណែនាំ និងតោងកន្លែងធ្វើការ បញ្ឈប់ប្លុកសម្រាប់ការងារខួងដដែលៗ។