ម៉ាស៊ីនកិនកៅអី

  • ម៉ាស៊ីនកិនកៅអីគុណភាពខ្ពស់ 220V

    ម៉ាស៊ីនកិនកៅអីគុណភាពខ្ពស់ 220V

    ម៉ាស៊ីន​កិន​កៅអី​គឺ​ល្អ​ឥត​ខ្ចោះ​សម្រាប់​ឧបករណ៍​កិន និង​ស្រួច ពួកវា​ត្រូវ​បាន​បំពាក់​ដោយ​ម៉ូទ័រ​ដ៏​មាន​ឥទ្ធិពល និង​កង់​កិន​ពីរ ពួកវា​មាន​ឧបករណ៍​ដែល​អាច​លៃតម្រូវ​បាន និង​របាំង​ការពារ​ភ្នែក​សម្រាប់​សុវត្ថិភាព។ម៉ាស៊ីនកិនកៅអីគឺជាការបន្ថែមដ៏ល្អសម្រាប់សិក្ខាសាលាណាមួយ។