ឈុតតោង

 • សម្ភារ​គៀប​ម៉ាស៊ីន​ចំនួន​៥៨​ដុំ

  សម្ភារ​គៀប​ម៉ាស៊ីន​ចំនួន​៥៨​ដុំ

  ផលិតពីដែកថែបដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ប្រើប្រាស់បានយូរ និងបង្កើនភាពធន់

  ធ្វើពីដែកថ្នាក់ទីខ្ពស់ ហើយគ្រប់ប្លុក ប៊ូឡុង គ្រាប់ និងប្រអប់ទប់គឺរឹង

  T - ទំហំរន្ធ: 13/16″, ទំហំ Stud: 5/8″ – 11, 1-1/16″ ទទឹងប្លុកជំហាន

  រួមបញ្ចូល 24 Studs 4 នៃគ្នា- 3″, 4″, 5″, 6″, 7″, 8″, ប្លុកជំហាន 12, 6 T – គ្រាប់, គ្រាប់ flange 6, គ្រាប់ភ្ជាប់ 4, ការគៀប 6 ជំហាន

 • ឧបករណ៍គៀបម៉ាស៊ីន ៥៨ ដុំ

  ឧបករណ៍គៀបម៉ាស៊ីន ៥៨ ដុំ

  58-PC Clamping Kit with metal holder ឈុតនីមួយៗមាន៖

  * គ្រាប់ 6-T-Slot
  * គ្រាប់ផ្លោងចំនួន ៦
  * ការគៀប 6 ជំហាន
  * ៤- គ្រាប់គូស្រករ
  * ប្លុក 12 ជំហាន
  * 24 Studs 4 ea ។ប្រវែង 3 អ៊ីញ, 4 អ៊ីញ, 5 អ៊ីញ, 6, 7 អ៊ីញ, 8 អ៊ីញ