ខ្សែកាត់ដែក

  • ម៉ាស៊ីនកាត់ដែកធន់ធ្ងន់

    ម៉ាស៊ីនកាត់ដែកធន់ធ្ងន់

    bandsaw កាត់ដែកដ៏មានឥទ្ធិពលនេះអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការកាត់បញ្ឈរនិងផ្ដេកដែលធ្វើឱ្យវាល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់សិក្ខាសាលាណាមួយ។ជាមួយនឹងការសាងសង់ដែលមានទម្ងន់ធ្ងន់ បន្ទះនេះអាចគ្រប់គ្រងគម្រោងដែកបានយ៉ាងងាយស្រួល។