ប៉ះ Chuck

 • សំណុំម៉ាស៊ីន Tapping បញ្ច្រាស

  សំណុំម៉ាស៊ីន Tapping បញ្ច្រាស

  ការការពារលើសទម្ងន់
  កម្លាំងបង្វិលជុំដែលអាចលៃតម្រូវបាន។
  ឧបករណ៍បញ្ច្រាស, បញ្ច្រាសដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់បញ្ឈប់និងបញ្ច្រាស spindle, ការដកលឿនជាងមុន
  ប្រតិបត្តិការសាមញ្ញ