ឧបករណ៍ Turing

  • សំណុំឧបករណ៍បង្វិលក្រឡឹង Carbide Indexable

    សំណុំឧបករណ៍បង្វិលក្រឡឹង Carbide Indexable

    សំណុំឧបករណ៍បង្វិលដែលអាចធ្វើសន្ទស្សន៍បាន 11 ដុំនេះគឺល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ការកែច្នៃសម្ភារៈផ្សេងៗ។ឧបករណ៍ត្រូវបានផលិតឡើងពីដែកថែបដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងមានគន្លឹះដែលអាចធ្វើសន្ទស្សន៍ដែលអាចបង្វិលបានសម្រាប់ភាពជាក់លាក់កាន់តែច្រើន និងអាយុកាលឧបករណ៍យូរជាងនេះ។លើសពីនេះ ឈុតរួមមានប្រអប់ឈើសម្រាប់ងាយស្រួលដឹកជញ្ជូន និងរក្សាទុក។