ខួងប៊ីត

  • 20 Pieces Twist Drill Bits Combo Set

    20 Pieces Twist Drill Bits Combo Set

    Twist Drill Bits Set គឺល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ការខួងតាមដែកអ៊ីណុក!ជាមួយនឹងឧបករណ៍ខួងដែលផលិតដោយមុតស្រួច និងជាក់លាក់ ឈុតនេះនឹងធ្វើឱ្យការងាររហ័ស និងងាយស្រួលនៃគម្រោងខួងណាមួយ។