ម៉ាស៊ីនកាត់អគ្គិសនី

  • Univrsale Electric Tapping Machine ជាមួយនឹងអេក្រង់ Touch

    Univrsale Electric Tapping Machine ជាមួយនឹងអេក្រង់ Touch

    ម៉ាស៊ីន tapping អគ្គិសនីគឺអាចអនុវត្តបានចំពោះឧស្សាហកម្មផលិតគ្រឿងម៉ាស៊ីនទាំងអស់ ឧបករណ៍ម៉ាស៊ីន ម៉ាស៊ីនផ្សិត ម៉ាស៊ីនផ្លាស្ទិច ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព ក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ គ្រឿងម៉ាស៊ីនវិស្វកម្ម គ្រឿងបន្លាស់ម៉ូតូ រថយន្ត ម៉ាស៊ីនអាកាសចរណ៍ ម៉ាស៊ីនរំកិល ម៉ាស៊ីនថ្នាំជក់ និងម៉ាស៊ីនទូទៅ និងឧស្សាហកម្មផ្សេងៗទៀត។